HomeMjukvara som Tjänst

Mjukvara som Tjänst

Inom vårt affärsområde för Mjukvara som Tjänst (SaaS) fokuserar ToBeShore på att utveckla innovativa applikationer både specifikt för våra kunder men även In-house där vi ser ett gap på marknaden som behöver fyllas. Vi använder den senaste molntekniken och skräddarsyr varje lösning efter specifika behov. Vi ser en ökande efterfrågan på webbaserade lösningar framför mobilapplikationer och är redo att visa potentialen med progressiva webbapplikationer (PWA). Oavsett plattform garanterar våra SaaS-lösningar global tillgänglighet och skalbarhet, och vi strävar alltid efter att möta våra kunders växande behov med toppmoderna lösningar.

Vad vi erbjuder

Skräddarsydda lösningar för företag

På ToBeShore förstår vi att varje företag är unikt. Därför är vi specialiserade på att skapa skräddarsydda mjukvarulösningar som passar just ditt företags specifika behov. När applikationen är färdig levererar vi mjukvaran till världen via vår mikrotjänst arkitektur som standard från Microsofts svenska Azure datacenter i Gävle (om inte kunden har annat önskemål).

Som utgångspunkt säkerställer vi att vi använder den senaste tekniken, och där det är möjligt att dra nytta av artificiell intelligens (AI) rekommenderar vi det alltid. För att uppnå effektivitet och kostnadsbesparingar med AI är det dock avgörande att datan som ska bearbetas är av hög kvalitet.

Applikationer utvecklade av ToBeShore är skräddarsydda lösningar som adresserar dina specifika behov och stöder dina affärsmål. Oavsett om du vill optimera processer, öka effektiviteten eller driva innovation inom din bransch, är vårt team redo att stödja dig genom hela resan.

När applikationen är driftsatt kan vi ta fullt ansvar för dess hantering, inklusive support på olika nivåer enligt dina preferenser. Inom vår SaaS-tjänst ingår även livscykelhantering av applikationen, där vi tillsammans skapar en roadmap för fortsatt utveckling och underhåll under hela dess livscykel.

100% skräddarsydda lösningar exklusivt för ditt företag

Vad vi erbjuder

In-house utvecklade mjukvarulösningar

Förutom att skapa skräddarsydda lösningar för våra kunder utvecklar ToBeShore även egna applikationer och  mjukvarulösningar för att fylla marknadsgap och adressera nya behov på marknaden och hos våra kunder som uppstår.

Vårt expertteam håller ständigt ögonen öppna för nya möjligheter och utmaningar i den digitala världen. När vi identifierar ett gap på marknaden tar vi tag i det och arbetar med att utveckla innovativa mjukvarulösningar för att fylla det gapet.

Egenutvecklade mjukvarulösningar är också ett bra sätt för våra utvecklare att lära sig ny teknik och hålla sig uppdaterade på befintlig teknik och ramverk mellan kundprojekt.

Från företagsapplikationer till nischlösningar är våra interna mjukvarulösningar utformade för att ge primärt små till medelstora företag möjlighet att blomstra i dagens snabba och konkurrensutsatta miljö.

Med ToBeShores interna mjukvarulösningar kan du ligga steget före och driva ditt företag framåt med självförtroende.

ToBeShore hjälper företag att frigöra tid och att växa med hjälp av innovation, AI, modern mjukvara samt smarta och effektiva molntjänster.

Kontakt

© 2024 ToBeShore AB | All Rights Reserved | Designed By ToBeShore.