HomeManagerade Tjänster

Managerade Tjänster

Inom vårt affärsområde Managerade Tjänster är vår främsta målsättning att avlasta företag från de utmaningar och den komplexitet som följer med att hantera IT-drift internt. Med våra managerade tjänster tar vi hand om din IT-drift så att du kan fokusera på innovation och tillväxt. Vi erbjuder innovativa molntjänster, frigör tid och garanterar säkerhet och tillförlitlighet med fokus på Microsoft Azure. Låt oss hantera din IT, medan du driver din verksamhet framåt.

Vad vi erbjuder

Managerade Tjänster

Managerade Tjänster syftar till att befria företag från IT-driftens komplexitet. Samarbetet med ToBeShore frigör värdefull tid för innovation och kreativitet samtidigt som din IT-infrastruktur får ökad säkerhet, flexibilitet och skalbarhet.

Våra managerade tjänster är anpassade för små och medelstora företag utan intern expertis och tid. Vi tar hand om allt med vårt fokus på Microsofts molntjänst Azure, vilket garanterar trygghet och tillförlitlighet. Låt oss sköta er IT-drift medan ni fokuserar på att driva företaget framåt.

Förenkla dina IT-behov med våra Platformstjänster

Tjänst
Beskrivning

Webb Plats som Tjänst

Sluta spendera tid på IT drift i egen regi, med våra platformstjänster (PaaS) för webbsidor och e-handelsbutiker skräddarsyr vi specifikt varje tjänst för sitt unika område.

Vår Webb Plats som Tjänst (WaaS) för WordPress och Ghost både med och utan e-handelsbutik förenklar komplexiteten med att drifta och underhålla webbplatser. Vilket gör att du kan fokusera på att skapa enastående innehåll och engagera din publik.

Med ToBeShores WaaS tjänst får du en robust infrastruktur optimerad för WordPress eller Ghost. Ett säkerhetslager med Web Application Firewall (WAF) som säkerställer att endast rätt besökare kan komma åt din webbsida. Vilket garanterar en oöverträffad tillförlitlighet, skalbarhet och prestanda.

Säg adjö till huvudvärken med att hantera servrar och hantera tekniska problem – vårt expertteam tar hand om allt, från säkerhetsuppdateringar till serverunderhåll och övervakning, allt för att du ska kunna sova gott och veta att din webbplats är i kapabla händer.

Oavsett om du är ett litet företag som vill etablera en online-närvaro eller ett stort företag som vill förbättra din digitala närvaro, ger vår WaaS-tjänst den flexibilitet och skalbarhet du behöver.

Labb & Testsystem som Tjänst

Utnyttja kraften av experimentation och innovation med ToBeShores labb & testsystem som tjänst (LaaS). Vår LaaS-tjänst ger åtkomst till toppmoderna labbresurser på begäran, vilket gör att du kan utföra experiment, testa hypoteser och utveckla nya produkter och tjänster utan behov av dyra infrastrukturinvesteringar eller underhåll, säkerhetsuppdateringar och backupp. Oavsett om du är en forskningsinstitution, en teknologystartup eller ett vanligt företag med behov av en säker och managerad infrastruktur för test och labb ger vår LaaS-tjänst dig möjlighet att accelerera innovation och driva företagstillväxt.

Med ToBeShores LaaS får du tillgång till en omfattande uppsättning labbresurser, inklusive beräkningsresurser, programvaruverktyg och testmiljöer, alla hanterade och underhållna av vårt team av experter. Säg adjö till begränsningarna hos traditionellt hanterade infrastruktur komponenter och omfamna ett mer agilt och skalbart tillvägagångssätt för experimentation med ToBeShores Lab as a Service.

Uppkopplingsdator som Tjänst

Anslut och hantera din nätverk & Server infrastruktur på ett säkert sätt med ToBeShores Uppkopplingsdator/Jump host som Tjänst (JaaS). Vår JaaS-tjänst ger en säker och centraliserad gateway för åtkomst och administration av dina nätverksresurser, vilket förenklar åtkomstkontroll och nätverkshantering. Med ToBeShores JaaS får du förbättrade säkerhetsfunktioner som flerfaktorsautentisering, kryptering och åtkomstkontroller, vilket säkerställer att endast auktoriserade användare kan få åtkomst till dina nätverksresurser. Helt utan VPN uppkoppling endast Internet uppkoppling krävs!

Vår JaaS-tjänst är mycket anpassningsbar och låter dig skräddarsy den efter dina specifika säkerhetskrav och krav på efterlevnad. Oavsett om du är ett litet företag som vill förbättra din nätverkssäkerhet eller ett stort företag som vill effektivisera dina nätverkshanteringprocesser, ger ToBeShores JaaS den flexibilitet, skalbarhet och säkerhet du behöver.

Moln PC som Tjänst

Möjliggör fjärrarbete på ett nytt och modernt sätt med ToBeShores moln PC som Tjänst (MaaS). Vår Maas-tjänst möjliggör för användare att få tillgång till sin personliga Windows 11 baserade arbetsplats var som helst, på mer eller mindre vilken enhet som helst (undantag finns), vilket säkerställer sömlös produktivitet och samarbete.

Med ToBeShores MaaS får du fördelar av en säker och skalbar virtuell personlig Windows 11 baserad arbetsplats, vilket gör att du enkelt kan tillhandahålla och hantera personliga Windows 11 baserade arbetsplatser för dina anställda.

ToBeShore MaaS tjänst fungerar också bra för Disaster Recovery (DR) scenarion där företaget behöver komma igång fort vid ett katastrofscenario i sin primära infrastruktur.

Säg adjö till begränsningar med fysiska enheter och omfamna ett mer agilt och flexibelt tillvägagångssätt för fjärrarbete med ToBeShores MaaS tjänst. Oavsett om du är ett litet företag som vill aktivera fjärrarbetsmöjligheter eller ett stort företag som vill optimera arbetskraftens produktivitet och effektivitet.

FTP som Tjänst

Överför filer enkelt med ToBeShores Filöverföring som Tjänst (FaaS). Vår FaaS-tjänst förenklar processen för säkert utbyte av filer mellan användare, enheter och nätverk, vilket säkerställer snabb och pålitlig dataöverföring. Med ToBeShores FaaS får du fördelar av avancerad kryptering och autentiseringsmekanismer, vilket skyddar dina känsliga data från obehörig åtkomst och säkerställer efterlevnad av dataskyddsförordningar.

Vår FaaS-tjänst är mycket skalbar och anpassningsbar, vilket gör att du kan skräddarsy den efter dina specifika behov för filöverföring. Oavsett om du är ett litet företag som vill effektivisera dina filöverföringsprocesser eller ett stort företag som vill förbättra din datasäkerhet och efterlevnadsinsatser, ger ToBeShores FaaS den flexibilitet, tillförlitlighet och säkerhet du behöver.

ToBeShore hjälper företag att frigöra tid och att växa med hjälp av innovation, AI, modern mjukvara samt smarta och effektiva molntjänster.

Kontakt

© 2024 ToBeShore AB | All Rights Reserved | Designed By ToBeShore.