TJÄNSTER

Uppnå Era mål tillsammans med oss

Många företag saknar idag både resurser och rätt kompetens. Läs mer om våra tjänster som kan göra att Ert företag uppnår mer med mindre. Vi tillhandahåller resurser inom mjukvaruutveckling för att möjliggöra för våra kunder att uppnå sina mål. Med vårt hubbkoncept bygger vi ett dedikerat team till Er, med den kompetens ni behöver till en lägre kostnad.

Läs mer nedan där vi förklarar vad vi kan erbjuda till just Ert företag!

VARFÖR TOBESHORE

Med vårt hubbkoncept hjälper vi Ert företag nå Era mål till lägre kostnad

ToBeShore hjälper företag hitta rätt utvecklingsresurser utan att göra avkall på kvalitet, trygghet och säkerhet.

Vi fokuserar på långsiktiga kundrelationer med vårt hubbkoncept som ett alternativt sätt till rekrytering. En hubb bör bestå av minst tre resurser, för att få ut bästa möjliga värde av Er investering. Inom hubben sker en naturlig kunskapsspridning och effektiviteten blir maximal och inte personberoende. Vårt hubbkoncept bidrar till att team arbetar effektivare tillsammans, lyfter varandra med hjälp av diskussioner, kunskapsdelning samt utvärdering av kod.

ToBeShore erbjuder en svensktalande Customer Sucess Manager, för att på bästa sätt säkerställa leverans enligt kundens förväntningar och mål.

Använd ToBeShore för att komplettera ert utvecklingsteam. Ett befintligt starkt team

som behöver förstärkas med mer resurser, rätt kunskap och erfarenhet

Använd ToBeShore för att skapa ett komplett utvecklingsteam.

När företaget saknar både kunskapen och resurserna för att hantera ett komplett utvecklingsprojekt, från design till arkitektur.

ToBeShore bygger upp ett komplett utvecklingsteam inom design, arkitektur, process och utveckling. För att detta ska bli en succé krävs en tydlig och erfaren kravställare hos kunden.

INTRESSERAD? LÅT OSS PRATA OM ERA PRODUKTER OCH PROJEKT

Återkoppla till oss med Ert behov och vad ni behöver hjälp med så bokar vi ett möte!