Möt vårt första team på ToBeShore

augusti 23, 2022

Rifkhan, Isuru och Hasala vi är så glada över att ha er ombord och vara en del av ToBeShore!

Ni tre kompletterar varandra på bästa möjliga sätt med era olika erfarenheter och kunskaper inom mjukvaruutveckling, och ni har redan under introduktionen visat vad det handlar om att vara anställd på ToBeShore.

Fortsätt med det imponerade arbete ni visat, hur ni stöttar och hjälper varandra genom olika utmaningar, för det är precis den sortens medarbetare vi söker och den kultur vi vill bygga i företaget!

Rifkhan, Isuru och Hasala kommer att vara grunden för vårt första resurshub i Sri Lanka, som arbetar för vår första kund i Sverige med start 1 september!!!!!

Varmt välkomna till er alla!!